ترید (Trade) یا مبادله ارزهای دیجیتال چیست؟ آموزش ترید ارزهای دیجیتال

ترید (Trade) یا مبادله ارزهای دیجیتال چیست؟