بیت کوین bitcoin ساتوشی ناکاموتو صندوق پول مجازی

بیتکوین (Bitcoin)

بیت کوین (Bitcoin) یک واحد پول مجازی و یک سیستم پرداخت جدید است که تماما در اینترنت قرار دارد و از سیستم رمز نویسی خاصی استفاده می کند که می تواند بدون نیاز به نهاد مرکزی (مانند بانک مرکزی) و کاملا مستقل وغیر متمرکز فعالیت کند.