همکاری توسعه دهندگان سامسونگ samsung با رمزارز ترون توسط تکنولوژی 5g سامسونگ و شبکه بیت تورنت BitTorrent در اپلیکیشن های غیرمتمرکز گوگل و اپل

همکاری توسعه دهندگان سامسونگ samsung با رمزارز ترون توسط تکنولوژی ۵g سامسونگ و شبکه بیت تورنت BitTorrent در اپلیکیشن های غیرمتمرکز گوگل و اپل