آیین نامه فرایند استخراج فراورده‌ های پردازشی رمزنگاری‌ شده رمزارزها در راستای قانونی شدن صنعت ماینینگ توسط معاون اول رییس جمهور مشمول مالیات با نرخ صفر

آیین نامه فرایند استخراج فراورده‌ های پردازشی رمزنگاری‌ شده رمزارزها در راستای قانونی شدن صنعت ماینینگ توسط معاون اول رییس جمهور مشمول مالیات با نرخ صفر