ایده نوین راه اندازی ارزدیجیتال فیسبوک Facebook در زمینه تکنولوژی، امور مالی و توسعه و تولید نرم افزار مذاکره با شرکت ‌های تامین مالی و سرمایه‌ گذاری بزرگ