صرافی ژاپنی هک شد و سرقت بیش از ۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال گزارش شد خبر دقایقی پیش به صورت رسمی توسط مقامات خدمات خود حالت تعلیق مجوز آژانس خدمات مالی ربوده

صرافی ژاپنی هک شد و سرقت بیش از ۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال گزارش شد خبر دقایقی پیش به صورت رسمی توسط مقامات خدمات خود حالت تعلیق مجوز آژانس خدمات مالی ربوده