اطلاعیه بانک مرکزی در مورد الزامات استفاده از ارز دیجیتال ملی و ممنوعیت استفاده در مراکز مالی کشور پذیرش و فرهنگ سازی مبادلات اقتصادی خریدار یا تولید کننده