ادغام دو راه حل مختلف Matic و Celer برای ارائه مقیاس پذیری دو لایه پرداخت با هزینه کم و سریع سرویس به اشتراک گذاری سیستم پرداخت غیرمتمرکز شبکه برق و بیمه