شهرداری مشهد به منظور تنوع در منابع پایدار درآمدی و ایجاد منابع مالی جدید به دنبال استخراج ارزدیجیتال بیت‌ کوین در شهر مقدس مشهد می باشد

شهرداری مشهد به منظور تنوع در منابع پایدار درآمدی و ایجاد منابع مالی جدید به دنبال استخراج ارزدیجیتال بیت‌ کوین در شهر مقدس مشهد می باشد