صرافی پیشرو و محبوب ایرانی ها Binance امکان انجام دو سفارش خرید و فروش به صورت همزمان و با قابلیت ثبت سفارش OCO را برای کاربران سفارش با حد ضرر خرید و فروش

صرافی پیشرو و محبوب ایرانی ها Binance امکان انجام دو سفارش خرید و فروش به صورت همزمان و با قابلیت ثبت سفارش OCO را برای کاربران سفارش با حد ضرر خرید و فروش