جدایی پی پال paypal . ویزا کارت visa card . مستر کارت mastercard . ای بی Ebay تحت فشارهای قانون گذاران و مقامات اقتصادی آمریکا از انجمن لیبرا

جدایی پی پال paypal . ویزا کارت visa card . مستر کارت mastercard . ای بی Ebay چالش جدید لیبرا ارز دیجیتال فیسبوک

حمایت مالی صندوق دارایی Xpring توسعه دهنده زیرساخت کوین ریپل برای ایجاد پلتفرم محتوا و اتصال Ripple به زنجیره شبکه ATM شرکت CoinMe کارآفرینی و کارآفرینان