شهرداری مشهد به منظور تنوع در منابع پایدار درآمدی و ایجاد منابع مالی جدید به دنبال استخراج ارزدیجیتال بیت‌ کوین در شهر مقدس مشهد می باشد

شهرداری مشهد به منظور تنوع در منابع پایدار درآمدی و ایجاد منابع مالی جدید به دنبال استخراج ارزدیجیتال بیت‌ کوین در شهر مقدس مشهد می باشد

حمایت مالی صندوق دارایی Xpring توسعه دهنده زیرساخت کوین ریپل برای ایجاد پلتفرم محتوا و اتصال Ripple به زنجیره شبکه ATM شرکت CoinMe کارآفرینی و کارآفرینان