ممنوعیت و عدم ارائه خدمات درگاه پرداخت آنلاین توسط شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به کسب و کارهای مرتبط با ارزدیجیتال

ممنوعیت و عدم ارائه خدمات درگاه پرداخت آنلاین توسط شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به کسب و کارهای مرتبط با ارزدیجیتال

ممنوعیت و عدم ارائه خدمات درگاه پرداخت آنلاین توسط شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به کسب و کارهای مرتبط با ارزدیجیتال