اولین و بهترین سرمایه گذاری روی یک ذخیره ارزش مناسب کلید های خصوصی گم‌ شده فعالیت‌ های غیرقانونی ورود کمپانی های بزرگ سرمایه‌ گذاری

سرمایه گذاری روی یک ذخیره ارزش مناسب : ۹ دلیل برای رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار

بیت کوین، یک ذخیره ارزش مناسب است که هیچ کدام از پولهای رایج دنیا این قابلیت را ندارند. هر چه بیشتر خریده شود با ارزشتر می شود. مطمانا با افزایش قیمت آن در سالهای آینده مردم بیشتری برای خرید بیت کوین هجوم می آورند.